Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę, że sukcesy w leczeniu chorób zakaźnych u dzieci były możliwe dzięki zapobieganiu tym chorobom poprzez szczepienia ochronne. Rzecznik 10 marca 2015 roku zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi.

Rzecznik wskazał, że warunkiem wykorzystania potencjału profilaktycznego szczepień ochronnych jest społeczna akceptacja tej metody zapobiegania chorobom. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju Rzecznik wskazał na potrzebę oceny, czy dostępne prawem środki na rzecz zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi są wystarczające, czy wymagają modyfikacji i intensyfikacji.

„Ostatnie informacje na temat zachorowań dzieci na odrę oraz doniesienia o zwiększającej się liczbie rodziców odmawiających szczepienia dzieci potwierdzają, że problem jest złożony i wymaga analizy” – napisał Rzecznik w swoim oświadczeniu.

Rzecznik przytoczył dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, z których wynika, że liczba zgłoszonych zachorowań na odrę w roku 2014 jest wyższa od tych zanotowanych w roku 2013.

„Odra jest chorobą zakaźną o wysokiej zaraźliwości oraz dość długim okresie wylęgania. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że liczba dzieci chorujących na odrę może szybko wzrosnąć. Zagrożeniu chorobą sprzyja fakt jej lekceważenia przez rodziców, którzy od wielu lat nie zetknęli się z jej objawami i następstwami w postaci powikłań, gdyż liczba zachorowań utrzymywała się na niskim poziomie. Ponadto rodzice nie zawsze rozumieją, że wysoki odsetek dzieci zaszczepionych w danej grupie daje ochronę przed chorobą pojedynczym dzieciom nieszczepionym” – czytamy w oświadczeniu Rzecznika.

Rzecznik podkreślił, że sprawa osłabienia siły oddziaływań przeciwników szczepień, w tym tzw. ruchów antyszczepionkowych wymaga działań kompleksowych i długofalowych, niezależnie od podejmowanych działań bieżących.

Rzecznik zwrócił się też o informację, czy liczba specjalistów z zakresu chorób zakaźnych oraz baza szpitalna jest wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci w razie ich zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 11 marca 2015 r.