Badania te, jak twierdzi rzecznik praw dziecka, Marek Michalak, powinny stać się punktem wyjścia do opracowania norm określających wartości poziomu dźwięku dopuszczone ze względu na ochronę słuchu widzów.

Rzecznik zapoznał się z raportem badania poziomu dźwięku w wybranych salach kinowych na terenie całego kraju z marca 2012 sporządzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Odział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, Laboratorium Hałasu i Wibracji. Jednak jak podkreśla rzecznik, "w zdecydowanej większości kin wiedziano o mających się odbyć badaniach akustycznych, co mogło wpłynąć na ich wyniki". Dlatego rzecznik apeluje, by badanie powtórzyć bez zapowiadania jego terminu obsłudze kina.

Do rzecznika praw dziecka docierają regularnie skargi dotyczące zbyt dużego natężenia dźwięków podczas emisji reklam oraz wyświetlania filmów w kinach. Dane epidemiologiczne pochodzące z gadań kandydatów do wojska i policji potwierdzają też dostrzegalny problem ubytku słuchu wśród młodzieży.