Rzecznik Praw Dziecka apeluje o standardy badań profilaktycznych
\\

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie opracowania standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat.

Rzecznik przypomina w swoim wystąpieniu, że materiały dotyczące takich standardów zostały opracowane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach projektu badawczego pod nazwą „Opracowanie standardów i metodyki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”. Projekt został przedstawiony do konsultacji konsultantom krajowym wybranych dziedzin medycyny oraz Polskiemu Towarzystwu Pediatrycznemu i uzyskał ich akceptację. Następnie projekt został przekazany do Ministra Zdrowia.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o poinformowanie o działaniach podjętych w celu wdrożenia wskazanych standardów oraz planowanym terminie ich zakończenia.

Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie do stosowania jednolitej metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych będzie korzystne zarówno dla oceny stanu zdrowia dzieci, jak też prowadzenia badań analizujących ich wyniki.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 6 października 2014 r.

\
Data publikacji: 6 października 2014 r.