Rzecznik zasugerował sprawdzenie, czy istnieje możliwość podjęcia działań w celu objęcia ciężko chorych pacjentów do 18. roku życia, według wskazań medycznych, prawem nielimitowanego dostępu do wyrobów medycznych.

Zgodnie z zapisami ustawy „Za Życiem” dziecko, u którego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju albo w czasie porodu,  ma według wskazań medycznych, nieograniczony dostęp do wyrobów medycznych, a w szczególności do środków higienicznych.

W projekcie ustawy pominięto natomiast pacjentów do 18. roku życia, u których ciężkie upośledzenie lub choroba są wynikiem innych okoliczności niż powikłania w okresie ciąży czy porodu, a są spowodowane na przykład urazami czy zakażeniami septycznymi. Tych chorych obowiązują limity.

- Wszystkie ciężko chore dzieci, niezależnie od tego jaka jest geneza ich choroby, na co dzień zmagają się z ogromnym cierpieniem i wymagają stałej opieki ze strony rodziców. Tym młodym pacjentom wsparcia powinno udzielać też państwo, które powinno zagwarantować im takie samo prawo do leczenia i opieki – przekonuje Marek Michalak.

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]