Na ten cel do roku 2020 będzie przeznaczone prawie 300 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Pierwszy konkurs na dofinansowanie z tych środków ma być ogłoszony jeszcze w roku 2015.

Czytaj: Zmniejsza się liczba pielęgniarek >>>

Środki te uczelnie będą mogły przeznaczać na zorganizowanie staży u pracodawców, na zajęcia praktyczne, a także na tworzenie i rozwój centrum symulacji medycznej. Ze środków tych będą mogły też być wypłacane stypendia.

Dzięki temu rząd chce zwiększyć liczbę pielęgniarek, których jest za mało, szczególnie brakuje młodych osób, które zastąpią starzejącą się kadrę.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl