RPP apeluje o uregulowanie kwestii standardów postępowania medycznego
\\

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o utworzenie standardów postępowania medycznego.

13 listopada br. Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań w celu wypracowania standardów postępowania medycznego (RzPP-ZIP-4111-102/MB/12).

W opinii Rzecznika, stworzenie standardów postępowania medycznego niewątpliwie przyczyniłoby się do jasności oraz przejrzystości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto dzięki temu można byłoby stwierdzić, czy doszło do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Uregulowanie tych kwestii niewątpliwie zapewniłoby także większe bezpieczeństwo pacjenta.

Obecnie w Polsce obowiązują standardy:

- postępowania w sprawie ustalenia śmieci mózgowej (wydane na podstawie ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);

- postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (na podstawie rozporządzenia MZ z 20 września 2012 r.);

- postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (rozporządzenie MZ z 27 lutego 1998 r. (Dz. U.

1998 nr 37 poz. 215, z późn. zm.).

Rzecznik Praw Pacjenta pyta ministra zdrowia, czy w resorcie trwają prace nad tworzeniem standardów postępowania medycznego z innych dziedzin i wyraża zainteresowanie udziałem w pracach nad ich tworzeniem.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 19 listopada 2012 r.