Rzecznik przypomina, że Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. 

Natomiast ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów przewiduje uprawnienia zarówno dla Dawcy Przeszczepu, jak i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Czytaj: Od 18 maja 2014: kombatanci, inwalidzi i honorowi dawcy do lekarza bez kolejki>>>

Rzecznik podkreśla, że uprawnienia dotyczące uprawnień dawców przeszczepu różnią się zakresem podmiotowym  oraz zakresem przysługujących uprawnień. Ponadto, tylko w przypadku uprawnień świadczeniobiorców, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", uregulowano zasady udzielania świadczeń poza kolejnością (art. 47c ust. 2 – 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), a także określono, że świadczeniodawca albo kierownik apteki, w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, uwidacznia pisemną informację o przysługujących uprawnieniach (art. 47c ust. 5).

„Rozbieżna treść powołanych przepisów rodzi wątpliwości co do uprawnień przysługujących dawcom komórek, tkanek i narządów” – czytamy w wystąpieniu.

W ocenie Rzecznika prawa dawców przeszczepu powinny zostać uregulowane w sposób przejrzysty i jednolity. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł