Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do resortu pracy o zmianę przepisów dotyczących świadczeń w sytuacji urodzenia martwego dziecka.  To kolejna interwencja w tej sprawie - codzi tu o problemy z określeniem płci noworodka.
"W przypadkach podawanych przez skarżących nie można sporządzić aktu urodzenia z uwagi na niemożliwość określenia płci dziecka, a więc elementu obligatoryjnego przy sporządzeniu tego aktu stanu cywilnego. Brak możliwości określenia płci dziecka uniemożliwia uzyskanie dokumentu niezbędnego do ubiegania się o skrócony urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, czy też zasiłek pogrzebowy." - pisze rzecznik w wystąpieniu. Chce, by resort przygotował stosowne poprawki.

Opublikowano wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia>>