Jak przypomina RPO, zgodnie z ustawą refundacyjną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu programów zdrowotnych w części dotyczącej terapeutycznych programów zdrowotnych oraz z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii, zawarte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, są realizowane na zasadach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca br. W tym celu utrzymano w mocy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

„W celu zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do wymienionych świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia powinien odpowiednio wcześniej przygotować i ogłosić postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu programów lekowych oraz leków stosowanych w ramach chemioterapii, tak by nowe umowy w tym zakresie mogły być realizowane od 1 lipca br.” – twierdzi Irena Lipowicz. Dodaje, że „dotychczas nie ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające wykaz refundowanych leków stosowanych w ramach programów lekowych oraz w ramach chemioterapii”. Termin ogłoszenia kolejnego wykazu refundowanych leków przypada na 1 maja br.

Źródło: www.mp.pl