Obecnie kwestia zatrudniania duchownych jako kapelanów szpitalnych w hospicjach budzi wątpliwości natury prawnej. Problem polega na tym, że ustawa o działalności leczniczej nie wymienia jednoznacznie hospicjów wśród podmiotów leczniczych, ale przewiduje, że stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, udziela się także w hospicjach.

Z tego względu RPO zwrócił się do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, a także przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej zapewnienia świadczenia posług religijnych w zakładach służby zdrowia.

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl