Tematem spotkania były nowoczesne metody leczenia i wspierania osób z doświadczeniem choroby psychicznej, a także problemy wynikające z organizacji leczenia i finansowania służby zdrowia, a także z niskiej świadomości społecznej.

Rzecznik podkreślił, że kładzie wielki nacisk na to, by dbać o prawa człowieka osób w kryzysie psychicznym. Są to do działania bardzo różnorodne – od prostego (ale witanego z uśmieszkiem) apelu, by nie określać sytuacji przykrych i nieprzyjemnych nazwami chorób psychicznych („polityczna paranoja”, „polityk-schizofrenik”), bo nazwa choroby nie może stygmatyzować. 

Innym sposobem jest stałe wizytowanie miejsc, w których przebywają osoby  w kryzysie psychicznym (takich jak między innymi szpitale psychiatryczne). Do tego zobowiązuje Rzecznika decyzja Sejmu, który powierzył mu pełnienie roli Krajowego Mechanizmu Prewencji, czyli instytucji, która działa w każdym państwie, które ratyfikowało protokół dodatkowy do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie OPCAT). 

Rzecznik chce jednak nie tylko wyłapywać problemy, ale wspierać i promować doskonałe wzory i nowoczesne  metody,  dzięki którym nie tylko pacjent, ale i jego bliscy otrzymują profesjonalne wsparcie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce prowadzi Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", która została założona w 2002 roku. Prowadzi działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym od 2005 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skale od 2006 roku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie od 2009 roku oraz Klub Integracji Społecznej w Krakowie od 2009 roku. 

Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację i wspieranie osób doświadczonych kryzysem psychicznym, aby mogły powrócić do stabilnej sytuacji życiowej, odnaleźć się na rynku pracy oraz odbudować relacje z bliskimi i relacje ze środowiskiem.

 [-OFERTA_HTML-]To między innymi projekty: „Od zrozumienia do zatrudnienia - praca dla osób chorych psychicznie" , „Pora na aktywność”, „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Równolegle Fundacja prowadzi akcje promujące innowacyjne i skuteczne metody pracy z pacjentem, działania profilaktyczne oraz przeciwdziałające zjawisku stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem działań Fundacji jest budowa spójnego systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Na przykład w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja Szansą na Dobrą Zmianę” mają powstać Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, dzięki którym będzie możliwe leczenie i wsparcie osób doświadczonych kryzysem psychicznym na poziomie społeczności lokalnych przy połączeniu usług zdrowotnych i społecznych.

Innowacyjne metody aktywizacji i wsparcia pacjentów, które sprawdziły się w psychiatrii we Włoszech, Niemczech czy Finlandii już zostały przez Fundację przeniesione na realia polskie.

Miedzy innymi projekt „Obudźmy Nadzieję, Wyzdrowienie Jest Możliwe!!! Powiat Wielicki” pozwolił na rozpropagowanie tzw. Otwartego Dialogu (ODA) - nowego podejścia do pracy z osobami doświadczonymi, w którym włącza się do procesu zdrowienia rodzinę i bliskich osoby doświadczonej.
Fundacja „Leonardo” organizuje szkolenia z ODA od 2014 roku przygotowując kolejnych specjalistów do pracy opartej na towarzyszeniu pacjentowi w procesie jego zdrowienia.

Z podejściem ODA współgra idea EX-IN (przekazywana w ramach projektu: „Nowy Zawód - Ekspert przez Doświadczenie „EX-IN”). Specjalne szkolenia mają przygotować osoby doświadczone kryzysem psychicznym do zawodu instruktora zdrowienia,  co pozwala je  włączyć do zespołu specjalistów. W ten sposób doświadczenie choroby psychicznej staje się nową kompetencją.


Źródło: www.rpo.gov.pl