Od 1 marca 2012 roku do 2015 r. realizowany jest przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego projekt pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.
Jak wskazał Rzecznik, problemem okazuje się niskie zainteresowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prezentowaną ofertą szkoleniową. Projekt skierowany jest także do pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Wśród tych grup zawodowych obserwowane jest duże zainteresowanie szkoleniami.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie przyczyn niskiego zainteresowania szkoleniami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz o pomoc w zwiększeniu udziału lekarzy w szkoleniach z zakresu geriatrii.