9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej. Rzecznik zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty zagadnienia:
- zbyt niski poziom finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi (finansowanie pokrywa jedynie 46,29% realnych kosztów);
- brak standardów dotyczących pediatrycznej opieki paliatywnej (w sprawie potrzeby opracowania tych standardów Rzecznik Praw Dziecka występował już we wrześniu 2009 roku).

Pełna treść wystąpienia RPD do MZ znajduje się pod adresem:
www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2012_11_09_mz.pdf

Źródło: www.brpd.gov.pl