20 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przypomniał o konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w odniesieniu do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Marek Michalak podkreślił, że zdrowe i racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i determinuje jego właściwy rozwój. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka upowszechnianie wiedzy na temat wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw, zasad prawidłowego żywienia, jak również inne działania podejmowane w ramach edukacji zdrowotnej są wartościowe i pożądane. Jednak oprócz wspomnianych inicjatyw należy podjąć zdecydowane kroki, które zagwarantują dzieciom i młodzieży prawidłową i dostosowaną do ich wieku i potrzeb dietę.

Równocześnie Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą, by kontrole jakości oraz wartości odżywczej posiłków przeprowadzane przez podległe mu jednostki były połączone z akcją edukacyjną na temat zdrowego odżywiania.

Zagadnienie to Rzecznik Praw Dziecka podniósł także w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zaapelował w nim nie tylko o wprowadzenie w szkołach wspomnianych norm żywieniowych dla dzieci, ale także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych, jak również edukację prozdrowotną prowadzoną w placówkach w sposób adekwatny i interesujący dla dzieci i młodzieży.

Marek Michalak poinformował również o uruchomieniu od października 2012 roku na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka narzędzia, które będzie służyło przekazywaniu informacji o dobrych praktykach promujących prozdrowotny styl życia i właściwe odżywianie, wprowadzanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz konkretne szkoły i placówki.

Źródło: www.brpd.gov.pl