Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NRL od stycznia do maja 2013 roku przepytał ponad 1600 lekarzy w wieku do 35 r.ż. o ich potrzeby szkoleniowe. Badanie przeprowadzono w ramach organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską projektu "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę", współfinansowanego przez Unię Europejską. Wsparcia merytorycznego i metodologicznego udzielił Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej: www.pulsmedycyny.pl/3205302,22283,rozpoczynaja-sie-szkolenia-dla-lekarzy