Rzecznik przypomina, że obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym jest gwarantowana zapisem ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1). Jednak w świetle przepisów tej ustawy dopuszczalne jest też pobieranie przez szpitale opłat za pobyt rodziców dziecka na oddziale.

W wielu szpitalach wprowadzono takie opłaty, są one ustalane w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez kierownika podmiotu leczniczego, stosownym zarządzeniem wewnętrznym. Opłaty te mają różną wysokość, czasem jest to kilka, czasem kilkanaście złotych na dobę. Wyjątek stanowi pobyt matki karmiącej po porodzie, w sytuacji gdy dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu z przyczyn zdrowotnych. 

Jednak Rzecznik Praw Dziecka uważa, że szpital ma obowiązek w pełni respektować prawo dziecka do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a pobieranie opłat za całodobowy pobyt rodzica przy łóżku małego pacjenta może ograniczać to prawo.

W związku z tym Marek Michalak, mając na względzie postulaty rodziców małych pacjentów, wystąpił do ministra Konstantego Radziwiłła o podjęcie prac legislacyjnych i zmianę przepisów w tym zakresie.

Źródło: www.brpd.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]