- Wprowadzane przez unijne rozporządzenie zmiany prawne, związane, przede wszystkim, z postępem technicznym i trwającą globalizacją, wynikających zwłaszcza z powszechnego dostępu do Internetu, będą, również dotyczyć placówek ochrony zdrowia – wyjaśnia Maciej Łokaj, radca prawny, który będzie prelegentem podczas bezpłatnego webinarium na ten temat. Webinarium odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00

Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia placówkom medycznym w procesie przygotowawczym do wdrożenia RODO.

Zapisz się na webinar>>>

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli zarządzającym placówkami na lepsze przygotowanie się na nowe unijne rozporządzenie oraz ułatwi wdrożenie odpowiednich zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu poszczególnych jednostek sektora medycznego.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, jakie kwestie reguluje RODO i w jakim zakresie należy stosować nowe przepisy, jakie nowe obowiązki będą spoczywać na placówkach medycznych w związku z wdrażaniem RODO (ze szczególnym naciskiem na ich wymiar praktyczny), jakie nowe dokumenty będą musiały przygotować placówki medyczne w toku wdrażania RODO oraz jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów w placówce medycznej.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających placówkami medycznymi, ale także do każdego, kto choć w najmniejszym stopniu przetwarza w placówce medycznej dane osobowe pacjentów.

 

Więcej na temat szkolenia na stronie www.produkty.lex.pl

 

Szkolenie poprowadzi Maciej Łokaj.

Maciej Łokaj - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego.

 

Źródło: www.produkty.lex.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]