Jako przykład podano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została uchwalona 27 sierpnia 2004 roku i zgodnie z którą Rada Ministrów ma określić w drodze rozporządzenia wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie rozporządzenia jest Ministerstwo Zdrowia. Termin minął 29 września 2007 roku.

Wprowadzenie kart ma ułatwić życie pacjentom i poprawić dostęp do lekarzy, ale też pozwala na uszczelnienie systemu. Karty takie działają już na Śląsku od 2000 roku.

Jednak Ministerstwo Zdrowia wstrzymało parce nad kartami z powodu planowej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl