13 września 2012 r. Minister Bartosz Arłukowicz odbył rozmowę telefoniczną z Danielem Bahrem, Federalnym Ministrem Zdrowia Niemiec. Tematem rozmowy były zagadnienia związane profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych.

Minister Arłukowicz poinformował Federalnego Ministra Zdrowia Niemiec o planach wprowadzenia zmian systemowych w zakresie leczenia onkologicznego w Polsce, podkreślając jednocześnie, że w pracach nad tymi zmianami chciałby skorzystać z niemieckich wzorców i doświadczeń w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych.

Minister Bahr przekazał, że w chwili obecnej w niemieckim Parlamencie toczą się prace nad projektem ustawy o rozwoju systemu badań przesiewowych i rejestrze zachorowań na raka. Podkreślił, że ustawa ta wprowadza nowe rozwiązania systemowe, które umożliwią skuteczne działania w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych (przede wszystkim w przypadku raka szyjki macicy i raka jelita grubego). Zadeklarował również wsparcie niemieckich ekspertów podkreślając jednocześnie rolę niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem, jako instytucji o uznanej renomie zarówno w kontekście jakości usług leczniczych, jak i działań podejmowanych w obszarze profilaktyki nowotworowej. Zaznaczył, że eksperci z Centrum są gotowi podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z partnerami z Polski.

Minister Arłukowicz i Minister Bahr uzgodnili, że eksperci z obu państw nawiążą stałą, roboczą współpracę w celu wymiany doświadczeń w odniesieniu do rozwiązań systemowych w zakresie leczenia raka.

Źródło: www.mz.gov.pl