Zgłaszane uwagi dotyczyły wcześniejszego nieuwzględnienia opinii prezentowanych przez Izbę oraz zastąpienia zwrotu „kwalifikacje zawodowe” wyrazami „tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę”.
Jak podkreśla NRL aktualny pozostaje jednak zgłaszany przez samorząd lekarski nieustannie od kilku lat postulat istotnego uproszczenia zasad wystawiania recept lekarskich.
 

Źródło: www,nil.org.pl