Według ekspertów PwC opisane trendy będą dominujące w branży medycznej w 2016 roku oraz w ciągu najbliższych lat. 

Zmiany w wycenie świadczeń będą dotyczyły wzrostu finansowania w niektórych zakresach. Natomiast reorganizacja opieki szpitalnej będzie dotyczyła zmiany przeznaczenia niektórych oddziałów, profili szpitali a nawet zamknięcia niektórych z placówek. „Rozpatrzone powinny zostać także inicjatywy konsolidacji funkcji wsparcia sieci szpitali publicznych, co istotnie wpłynęłoby na poprawę ich rentowności” – sugeruje raport PwC.

Raport mówi także o turystyce  medycznej, która rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie około 12-15 procent rocznie. Do Polski teraz przyjeżdża prawie 400 tysięcy pacjentów zagranicznych rocznie (zarówno z krajów zachodnich, jak i wschodnich). Jednak, jak wskazuje raport, są to głównie kuracjusze klinik dentystycznych, uzdrowisk, medical SPA czy ośrodków opieki długoterminowej. 

„Potencjał jest dużo większy, zwłaszcza, jeśli chodzi o medycynę specjalistyczną tj.: operacje plastyczne, leczenie otyłości, kardiologię, onkologię czy okulistykę. Wartość rynku szpitalnego pacjentów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej szacuje się na około 400 mln zł, co daje ok 26,5 tysięcy pacjentów szpitalnych rocznie, z czego ok 6-8 tysięcy przypada na Polskę. Rozwój turystyki medycznej w Polsce w zakresie tych dziedzin wymaga kapitału i właściwej strategii pozyskiwania pacjentów. Wzorem do naśladowania może być Turcja, która przy wsparciu rządu bardzo mocno rozwinęła tą działalność branży medycznej” – wskazuje PwC.

Jedną z prognozowanych zmian będzie przejście z leczenia szpitalnego na leczenia ambulatoryjne. Jest to trend obserwowany w całej Europie, który wynika z coraz lepszych metod leczenia, szybszej rehabilitacji oraz możliwości zdalnego monitorowania pacjenta. Rozwinie się także opieka długoterminowa, co jest związane ze starzeniem się społeczeństwa.

Jak podkreślają eksperci  PwC, rosnący popyt na usługi opieki długoterminowej to trend w każdym starzejącym się społeczeństwie na świecie, jednakże w Polsce należy się spodziewać szczególnie dynamicznego wzrostu o około 6 procent rocznie. Czynniki jakie na to wpływają to między innymi większa zachorowalność na choroby przewlekłe, zmiana modelu rodziny oraz rosnąca liczba gospodarstw jednoosobowych. Szansą w tej sytuacji jest wykorzystanie potencjału pacjentów zagranicznych. Dużo niższe ceny, dobra jakość oraz nowe inwestycje powodują, że Polska może stać się zagłębiem dla emerytów Europy, co już powoli się dzieje. Czas na opracowanie kompleksowego modelu działania, zarówno z punktu widzenia mikro- jak i makroekonomicznego (systemowego) – postuluje raport.

Analitycy PwC przewidują także zwiększenie udziału prywatnego sektora w systemie ochrony zdrowia. Sektor prywatny obecnie dominuje w świadczeniu usług w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece ambulatoryjnej, rehabilitacji, opiece długoterminowej czy leczeniu uzdrowiskowym. Także w leczeniu szpitalnym udział sektora prywatnego wydaje się nieunikniony, aby osiągnąć w  krótkim okresie spodziewane efekty.

Raport wskazuje także na rozwój telemedycyny oraz na ewolucje wymagań pacjentów, którzy 

oczekują poprawy jakości usług, co będzie zwiększało konkurencyjność świadczeniodawców.