Jak komentuje Piotr Kula, Prezes PharmaExpert Sp. z o. o., „rynek farmaceutyczny w sierpniu br. odnotował ponownie spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku”. Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w sierpniu br. wyniosła 2,07 mld zł. W porównaniu z sierpniem 2011 r. nastąpił spadek o 3,7%, a względem lipca br. sprzedaż wzrosła o 2,7%.
Wzrosła sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece (w porównaniu do sierpnia 2011 roku wyniosła 808 mln zł – była wyższa o 5,5%), jak również segment leków pełnopłatnych na receptę (wyniósł on 470 mln zł, co stanowi wzrost o 15,6% w porównaniu do sierpnia 2011 r.). Jednak duży spadek wartości leków refundowanych ( o 19,3% – do 776 mln zł) spowodował, iż rynek wypadł słabiej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Względem lipca br. nieznaczny spadek zanotowała jedynie sprzedaż odręczna, której wartość była niższa o -0,5%. Wartości sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 6,6%, a leki pełnopłatne na receptę zanotowały wzrost sprzedaży o 2,6%.
W sierpniu br. refundacja leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia osiągnęła wartość tylko 562 mln zł, tj. aż o 19,1% mniej, niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Jak dodaje szef PharmaExpert, „wyniki sierpnia br. nie poprawiły sytuacji na rynku – prognoza na koniec roku dla rynku i refundacji jest w dalszym wciąż niekorzystna”. W sierpniu br. rynek wykazał się dalszym spadkiem wartości sprzedaży względem analogicznego okresu z 2011 r., mimo, iż nieznacznie lepiej wypadł względem poprzedniego miesiąca br. Prognoza dla całego rynku spadła o 0,2 mld zł, a dla refundacji o 0,1 mld zł wobec wyników za rok 2011.
Obrót polskiej statystycznej apteki w sierpniu 2012 r. wyniósł 151 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), co stanowi spadek o 4,7 % w stosunku do sierpnia 2011 r. Średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 16,15 zł (spadek o 0,5% vs sierpień 2011 r.), średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,30 zł (spadek o 0,2% vs sierpień 2011 r.), a średnia cena detaliczna produktów bez recepty (OTC) to 10,63 zł (wzrost o 8,8% vs sierpień 2011 r.).

Źródło: www.pharmaexpert.pl