Obserwuje się również zanikające różnice w podejmowaniu czynności ryzykownych, takich jak spożywanie alkoholu w grupie dziewcząt i chłopców. Zadowalający jest fakt, że spada liczba nastolatków palących tytoń W najnowszym raporcie pojawiły się też nowe tematy, które nie były analizowane poprzednio.  Należą do nich: komunikacja w rodzinie, wsparcie ze strony rodziny i rówieśników, wspólne spożywanie posiłków z rodzicami, korzystanie z mediów elektronicznych czy cyberprzemoc.

Raport przygotowano na podstawie danych dotyczących 219 460 nastolatków z 42 krajów, w tym 4545 z Polski, którzy byli  ankietowani w roku szkolnym 2013/14. Wszystkie zestawienia opracowano w podziale na płeć, w trzech grupach wiekowych - 11, 13 i 15 lat. 

Przedstawione w raporcie wyniki pozwalają na analizę zachowań obserwowanych w środowisku dzieci i młodzieży w  zależności od wieku, płci czy sytuacji socjoekonomicznej rodzin ankietowanych uczniów.

Raport zaprezentowano podczas konferencji pt. „Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów”, współorganizowanej przez Instytut Matki i Dziecka oraz Biuro WHO.

Spotkanie, które odbyło się 15 marca 2016,  dotyczyło najnowszych wyników międzynarodowego raportu HBSC 2013-2014 pt. „Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being”. Eksperci z Instytutu – prof. Anna Fijałkowska i dr hab. Joanna Mazur oraz wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas omówili wybrane  zagadnienia związane ze zdrowiem oraz z ryzykownymi zachowaniami młodzieży w Polsce i na świecie, natomiast wprowadzenie do raportu przedstawiła dyrektor Biura WHO w Polsce dr Paulina Miśkiewicz.

Raport HBSC to międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej prowadzone od 1982 roku.