Został on przygotowany na podstawie analizy rezultatów bezpłatnych przeglądów stomatologicznych prowadzonych w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Od września do listopada 2013 roku przebadano 5805 dzieci w pięciu województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej prof. Barbara Adamowicz-Klepalska podkreśla, że wyniki te są bardzo zbliżone do monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z nim 80 procent dzieci w wieku szkolnym ma próchnicę i średnio 3-4 zęby z próchnicą, a 40 procent dzieci wypełnienia w zębach stałych.

Z raportu Ipsos wynika, że próchnicę zębów częściej stwierdza się u chłopców (82 procent) niż u dziewczynek (78 procent), a problem ten jest poważniejszy na wsiach (88 procent) niż w miastach (79 procent).

Ponadto raport wykazał, że blisko jedna piąta (18 procent) dzieci w wieku szkolnym oraz jedna trzecia dzieci w wieku 5-9 lat w ogóle nie odwiedza lekarza dentysty. Tymczasem próchnica występuje częściej właśnie u tych dzieci, które nie chodzą do stomatologa.

- Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której dziecko biorące udział w akcji po raz pierwszy w swoim życiu ma styczność z lekarzem dentystą. A niestety mieliśmy takie przypadki podczas realizacji programu "Chroń Dziecięce Uśmiechy" – komentuje prof. Bartłomiej W. Loster, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które jest partnerem programu.

Ekspert zwraca uwagę, że co czwarty przebadany w ramach tej akcji uczeń szkoły podstawowej, a w przypadku chłopców nawet co trzeci, szczotkuje zęby tylko raz dziennie.
- Dlatego musimy zmieniać sytuację polskich dzieci i edukować je już od najmłodszych lat, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej – dodaje prof. Loster.

W ramach programu „Chrońmy Dziecięce Uśmiechy” Polski Czerwony Krzyż realizuje lekcje na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Od września 2013 do lutego 2014 roku nauczyciele i wolontariusze PCK przeprowadzili około 47 tysięcy takich lekcji w szkołach podstawowych.
- Dzięki lekcjom na temat prawidłowej higieny jamy ustnej, zrealizowanym w ramach Klubów Wiewiórki PCK, dzieci dowiedziały się jak często i jak długo należy myć zęby, kiedy wymieniać szczoteczkę i po jakie dodatkowe akcesoria higieny jamy ustnej sięgać. Uczniowie deklarowali, że szczotkują zęby średnio przez około dwie minuty, a jedna trzecia z nich nawet przez trzy minuty lub dłużej – tłumaczy dr Jerzy Zaborowski, dyrektor generalny Polskiego Czerwonego Krzyża. Raport Ipsos potwierdził, że dzieci, które wzięły udział w takich zajęciach edukacyjnych, były bardziej świadome potrzeby pielęgnacji swoich zębów.

Zdaniem prof. Adamowicz-Klepalskiej, która pełni honorowy patronat nad programem „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, istnieje potrzeba wprowadzenia w polskim systemie szkolno–wychowawczym edukacyjnego programu ogólnozdrowotnego, w tym stomatologicznego.
- Do rozważenia jest model tzw. dentobusów - mobilnych gabinetów dentystycznych, funkcjonujących w wielu krajach na świecie oraz w krajach Unii Europejskiej, których wprowadzanie w Polsce zaproponowałam już w 2008 roku. Dziś w 2014 roku większość tych propozycji jest nadal aktualna, między innymi w profilaktyce i leczeniu choroby próchnicowej zębów mlecznych oraz stałych u polskich dzieci i młodzieży” – zaznacza specjalistka.

Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” jest realizowany przez Wrigley Poland wspólnie z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Czerwonym Krzyżem. Patronat honorowy nad nim objęli między innymi minister edukacji narodowej i konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej. We wrześniu 2014 roku program zawita do kolejnych pięciu województw Polski.

Szczegółowy raport Ipsos oraz dodatkowe informacje o programie dostępne są na przykład na stronie internetowej PCK (www.pck.pl/ChronDziecieceUsmiechy). (PAP)