Numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W środę 11 lutego 2015 roku przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

Raport MAC zawiera między innymi najnowsze statystyki oraz plany rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego. W 2014 roku operatorzy numeru 112 odebrali łącznie 21,3 mln zgłoszeń; z tego ponad 10 mln, czyli 48 procent wszystkich zgłoszeń, stanowiły zgłoszenia fałszywe. W przypadku kolejnych ponad 7 mln przypadków (35 procent wszystkich zgłoszeń) dzwoniący anulował połączenie przed przyjęciem zgłoszenia przez operatora numeru 112.

Czytaj: Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego podpisana przez prezydenta >>>

"Funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania ratunkowego 17 centrów powiadamiania ratunkowego obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer alarmowy 112 z obszaru całego kraju, podczas gdy w końcu 2012 roku był to obszar zamieszkany zaledwie przez 8 procent obywateli" - podkreślono.

Wszystkie zgłoszenia alarmowe obsługiwane są obecnie według jednolitych standardów przez wyszkolonych i odpowiednio wyposażonych operatorów numerów alarmowych. Dzięki temu skrócił się średni czas oczekiwania na odebranie połączenia - z 28 sekund sprzed uruchomienia systemu, do 11 sekund obecnie.

Do służb ratunkowych przekazano informację o 3,4 mln zdarzeniach, z czego 1,7 mln do policji, 211 tys. do straży pożarnej, 1,3 mln zł do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

Zgłoszenia alarmowe obsługiwane w centrach powiadamiania ratunkowego często dotyczą tego samego zdarzenia lub zagrożenia. W 2014 roku spośród wszystkich zgłoszeń 338 tysięcy zakwalifikowanych zostało jako "podobne"; w takiej sytuacji nie są one po raz kolejny przekazywane do właściwych służb ratowniczych.

Jak podkreślono, system okazał się gotowy do obsługi wzmożonego ruchu alarmowego z rejonów nadmorskich czy górskich w związku z wyjazdami w sezonie wakacyjnym czy w okresie ferii zimowych. Zgłoszenia były w sposób sprawny i niezakłócony obsługiwane także w trakcie licznych imprez masowych czy zgromadzeń publicznych, pochodów, manifestacji. "System okazał się odporny również na zdarzenia związane z nieprzewidywalną aurą i zapewnił możliwość obsługi zgłoszeń spowodowanych m.in. gwałtownymi burzami, wichurami czy ulewami" - stwierdza raport.

Każdy operator numerów alarmowych zna przynajmniej jeden język obcy, a system teleinformatyczny kieruje połączenie do operatora znającego odpowiedni język - tak aby cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mieli możliwość swobodnego zgłaszania na numer 112 informacji o zagrożeniach lub zdarzeniach. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 14 języków obcych, jakimi władają operatorzy.

W 2014 roku centra powiadamiania ratunkowego dysponowały 809 etatami operatorów, z czego najwięcej w CPR w Katowicach (95), najmniej w CPR w Opolu (25). W 2014 roku liczba operatorów pracujących w CPR uzależniona była od liczby mieszkańców obsługiwanego terenu. W 2015 roku ma zostać zatrudnionych maksymalnie 278 nowych operatorów numerów alarmowych.

Obecnie zgłoszenia alarmowe są odbierane w 17 centrach powiadamiania ratunkowego, kwalifikowane i przekazywane do służb ratunkowych telefonicznie. Operatorzy określają miejsce, z którego wykonane zostało połączenie na numer alarmowy 112, weryfikują dane dotyczące abonenta oraz lokalizują zgłoszenia lub zdarzenia. Dzięki temu do podmiotów ratowniczych przekazywane są kompletne dane.

"Planowane jest sukcesywne rozszerzenie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego o obsługę w CPR zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe 997, 998 i 999. W pierwszej kolejności – już w 2015 roku – wstępnie planuje się włączenie do systemu powiadamiania ratunkowego obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 999" - podkreślono w raporcie.

W przyszłości planowane jest także techniczne wdrożenie obsługi w ramach systemu powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112 za pośrednictwem sms-ów. 

Zakres funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego ma zostać rozszerzony także o obsługę zgłoszeń eCall – ogólnoeuropejskiego systemu powiadamiania o wypadkach drogowych. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego z 15 maja 2014 roku państwa mają obowiązek wprowadzenia tego systemu najpóźniej do października 2017 roku.(pap)