W swoich statystykach organizacja bierze pod uwagę dorosłych w wieku 20-79 lat.

"Cukrzyca stanowi jeden z największych światowych kryzysów związanych ze zdrowiem. Konieczne są szersze działania na rzecz zmniejszenia ciężaru gospodarczego i społecznego", jaki stanowi ta choroba - czytamy w komunikacie FID.

FID ocenia, że "na cukrzycę wydaje się 12 procent wszystkich światowych wydatków na zdrowie", czyli 618 mld euro. Choroba ta, która "wiąże się z komplikacjami atakującymi oczy, serce, nerki, nerwy i stopy", w 2045 roku dotknie około 629 mln ludzi - przewiduje organizacja.

Według szacunków FID "ponad 350 mln dorosłych jest obecnie pod wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2"; to o 34 mln więcej niż w 2015 rok.

Z kolei z opublikowanego we wtorek 14 listopada 2017 roku raportu Eurostatu za rok 2014 wynika, że na cukrzycę cierpi około 6,9 procenta Europejczyków powyżej 15. roku życia, czyli prawie 30 mln osób. Tylko w siedmiu państwach UE diabetycy stanowią mniej niż 5 procent ludności powyżej 14. roku życia: na Litwie (4,4 procenta), w Danii i Irlandii (po 4,6 procenta), na Łotwie (4,7 procenta), w Rumunii i Szwecji (4,8 procenta) oraz w Austrii (4,9 procenta).

Natomiast wśród najbardziej dotkniętych cukrzycą państw członkowskich jest Francja (choruje 10 procent obywateli) i Portugalia (9,3 procenta).

Z najnowszych danych przedstawionych pod koniec września 2017 roku przez specjalistów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wynika, że na cukrzycę typu 1 (tzw. młodzieńczą) i typu 2 (dorosłych) cierpi w sumie już 2,9 mln Polaków, czyli 8 procent naszego społeczeństwa.

Eurostat zauważa, że cukrzyca doskwiera najczęściej ludziom w wieku 65-74 lat (16,3 procenta) oraz tym, którzy ukończyli 75 lat (19,6 procenta). Z kolei wśród Europejczyków poniżej 45. roku jedynie 2 procent to diabetycy.

Cukrzyca, ze względu na ogromne tempo wzrostu zachorowań, została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pierwszą niezakaźną chorobę, która przybiera rozmiary epidemii.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Jest to choroba, która znacznie skraca życie i przyczynia się do rozwoju wielu powikłań, w tym między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego (zawałów serca, udarów mózgu), niewydolności nerek, uszkodzenia siatkówki oka i ślepoty, uszkodzenia nerwów obwodowych (tzw. neuropatii cukrzycowej), które jest czynnikiem ryzyka tzw. stopy cukrzycowej i amputacji nogi. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]