Nowo utworzone Radomskie Centrum Onkologii od 1 grudnia 2015 roku rozpoczyna przyjęcia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Placówka zawarła umowę z mazowieckim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.

Kontrakt dotyczy świadczeń obejmujących okresową ocenę skuteczności chemioterapii, ambulatoryjne porady lekarskie związane z chemioterapią oraz procedury podania leku zawierającego substancję czynną możliwą do stosowania w warunkach ambulatoryjnych.

Radomskie Centrum Onkologii, do września 2015 funkcjonujące pod nazwą Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej, dysponuje bazą 38 łóżek, posiada także dwie sale operacyjne i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. W placówce zakończył się pierwszy etap inwestycji.

W Centrum funkcjonuje pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona w PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, aparat do mammografii, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W ramach drugiego etapu inwestycji powstaną bunkry pod trzy przyspieszacze liniowe dla oddziału radioterapii oraz dwa aparaty do brachyterapii, powstanie oddział chemioterapii, zakład medycyny nuklearnej, diagnostyka laboratoryjna wraz z histopatologią.

Na bazie tych oddziałów utworzony zostanie Breast Cancer Unit, rozbudowana zostanie diagnostyka obrazowa, utworzone będzie szerokie zaplecze usługowe (między innymi apteka i sterylizatornia). Powstanie również hostel, który będzie pełnił funkcję centrum noclegowego dla chorych i ich rodzin. Docelowo ośrodek będzie dysponował 100 łóżkami przeznaczonymi dla pacjentów wymagających hospitalizacji oraz 40 łóżkami znajdującymi się w położonym na terenie szpitala hostelu. W planach jest połączenie Radomskiego Centrum z warszawskim Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.onkologiaradom.pl, stan z dnia 30 listopada 2015 r.