Samorząd województwa mazowieckiego wsparł inwestycję w kwocie 3 646 909 zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na koniec marca 2018 roku.

Głównym celem modernizacji jest zbudowanie funkcjonalnego zakładu rehabilitacji. Przeniesiona do niego zostanie będzie sala kinezyterapii, dotychczas mieszcząca się na poziomie piwnic, i połączona w całość funkcjonalną z pozostałymi pomieszczeniami. Powstanie także nowoczesna rejestracja i zmodernizowane gabinety lekarskie.

Obiekt zyska też nową salę konferencyjną na potrzeby kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy. Konieczna jest też budowa nowoczesnego archiwum, w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji medycznej, nie tylko wytworzonej przez MWOMP, ale także tej z likwidowanych jednostek służby medycyny pracy.

Ważną częścią prac zwiększających bezpieczeństwo pacjentów i pracowników będzie wydzielenie klatki schodowej, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, co zalecało

 

Źródło: www.mazovia.pl