W Centrum funkcjonuje pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona w PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, aparat do mammografii, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W drugim etapie inwestycji powstały bunkry pod trzy przyspieszacze liniowe dla oddziału radioterapii oraz dwa aparaty do brachyterapii, oddział chemioterapii, zakład medycyny nuklearnej, diagnostyka laboratoryjna wraz z histopatologią.

Radomskie Centrum Onkologii zostało także połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. W rezultacie tego połączenia pacjenci z Radomia i okolic poza leczeniem nowotworów metodą chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii, mają  możliwość skorzystania z leczenia przy użyciu Leksell Gamma Knife.

W promieniu 75 km od RCO mieszka 1,4 mln osób. Liczba nowych zachorowań odnotowanych na tym obszarze przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) wynosi 4,8 tysiąca rocznie.