Rada przygotuje także stanowisko w sprawie leku Repatha (ewolokumab) stosowanego w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl pomimo intensywnej terapii statynami (FH), w leczeniu hipercholesterolemii z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl pomimo intensywnej terapii statynami po zdarzeniu sercowo-naczyniowym (SP) oraz leczeniu hipercholesterolemii z utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL > lub = 160mg/dl w przypadku nietolerancji statyn po zdarzeniu sercowo-naczyniowym (SI+SP).

Opinia Rady będzie także dotyczyła leku Perjeta (pertuzumab) stosowanego zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi (ICD10: C 50).

Rada przygotuje także opinię w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie leku Entocort (budesonidum), stosowanego w leczeniu postaci jelitowej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, mikroskopowe zapalenie jelit.

Podczas spotkania przygotowane zostaną także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepianie endoprotez"

„Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Gminie Słupsk"

„Programy profilaktyki zakażeń HPV" (gmina Giżycko)

„Programy profilaktyki zakażeń HPV" ( miast Żary)

„Zwiększenie dostępności do świadczeń higienistki/pielęgniarki szkolnej w placówkach na terenie Miasta Mysłowice".