Rada zaopiniuje refundację leków: Xtandi (enzalutamidum), stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami w ramach programu lekowego, oraz Ranexa (ranolazyna), stosowanego jako lek dodatkowy w leczeniu objawowym dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.

Przygotowana zostanie także opinia dotyczącej chemioterapii perfuzyjnej dootrzewnowej w hipertermii – HIPEC oraz opinia na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną paclitaxelum. 

Rada przygotuje także opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Zaopiniowane zostaną następujące programy:
- „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Czersk"
- „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)"
- „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2015-2020"
- „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna"
- „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych".
- „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z powiatu krakowskiego, oraz korekta wykrytej wady" powiatu krakowskiego,
- „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020" gminy Suszec,
- „Program edukacyjno-zdrowotny udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015-2017" gminy Kwidzyn,
- „Projekt programu profilaktyki próchnicy – lakowanie zębów na lata 2015-2020" gminy Suszec,
- „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa",
- „Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2015-2020" gminy Suszec,
-  „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia" powiatu ciechanowskiego.