Rada przygotuje także opinie w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych (w zakresie określonym w zleceniu ministra zdrowia).
Dotyczy to następujących programów:
„Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)”,
„Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”,
„Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”.

Rada przygotuje także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, takich jak:
„Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki "Zdrowie - dobrem życia" na lata 2016 - 2020” (gmina Piecki),
„Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018”,
„Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019”,
„Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia”,
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płock w latach 2016-2019”.

Źródło: www.aotm.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]