Ponadto Rada uznała jeszcze za zasadne objęcie refundacją:

- leku Exjade (deferazyroks) we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego- leczenie doustne nadmiaru żelaza w organizmie u pacjentów dorosłych 

- leku Victoza (liraglutyd) we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2

Negatywną ocenę w przedmiocie objęcia refundacja wydano w stosunku do:

- leku Baraclude (entekawir) we wskazaniu: leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „podanie streptozocyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: ICD10: C15.9; ICD10: C16.9; ICD10: C18.9; ICD10: C34.3".

Rada Przejrzystości uważa za zasadne wydawanie zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Lipistart we wskazaniach hipertriglicerydemia, deficyt LCHAD (zaburzenia dekarboksylacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych).

Źródło: www.aotm.gov.pl