Dotyczy to leku Keytruda (pembrolizumab), stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10: C34)”.

Poza tym stanowiska Rady będą dotyczyć leków: Synagis (paliwizumab), stosowanego w ramach programu lekowego „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)”, Elocta (efmoroctocog alfa), stosowanego w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A (ICD-10 D66), z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII o przedłużonym działaniu efmoroctocog alfa-Elocta-rFVIIIFc” oraz Imbruvica (ibrutynib), stosowanego w ramach programu lekowego „Ibrutynib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD-10 C85.7, C83.1)”.

Podczas spotkania zostaną także ocenione projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach EFS:
„Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowanych do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego”,
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim”,
„Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim”,
„Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłań wśród osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren województwa lubuskiego”.

Źródło: www.aotm.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]