Rada uwzględni przy tym znaczenie jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 roku życia na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie oraz obciążeniu pacjenta chorobą, czyli wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1.

Pod uwagę wzięta będzie także aspekt skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1 oraz aktualna dostępność dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.  

Źródło: www.aotm.gov.pl