Rada uznała także za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej", jako świadczenia gwarantowanego.

Rada uważa natomiast za zasadne finansowanie wprowadzenia protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej, w przypadkach zwężeń cewki moczowej lub moczowodu, u pacjentów którzy nie mogą być poddani zabiegowi chirurgicznemu lub nie tolerują samocewnikowania, w ramach nowej grupy JGP, w której koszty protezy będą uwzględnione.