Lek stosowany jest u pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale ematogennym (HEC) zawierającą cisplatynę (CIS) w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2.

Rada przygotuje także stanowisko w sprawie leku Cotellic (kobimetynib), stosowanego w leczeniu czerniaka skóry (ICD-10 C43) oraz leku Otezla (apremilast), stosowanego przy aktywnym łuszczycowym zapaleniu stawów u dorosłych pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na leczenie co najmniej dwoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (LMPCH) i u których dalsze leczenie wyłącznie LMPCh nie jest rozważane, uprzednio nie leczonych lekami biologicznymi.

 

Tematem spotkania będzie też przygotowanie opinii w sprawie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, oraz niepewności oszacowań dla leku Zavesca (miglustat), stosowanego w leczeniu dorosłych i dzieci z chorobą Niemanna-Picka typu C.   

Rada zaopiniuje także projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocena będzie dotyczyć następujących programów:
  
„Program profilaktyki cukrzycy, bezpłatne badania przesiewowe uczniów z grupy Ryzyka Zespołu Metabolicznego” (Zakopane)

„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego na lata 2017-2020” (województwo świętokrzyskie),

„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń”.


Źródło: www.aotm.gov.pl