Lek jest stosowany w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”.

Poza tym Rada wyda opinie w sprawie leków: Lixiana (edoksaban), stosowanego w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, oraz Nucala (mepolizumab) stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J45)”.


Źródło: www.aotm.gov.pl
 

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>