Rada Przejrzystości, która spotkała się na 43. posiedzeniu 8 grudnia 2014, negatywnie zaopiniowała między innymi refundację leku Veletri stosowanego przy leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, oraz leku Evoltra, stosowanego przy leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Jednocześnie Rada uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Veletri przy leczeniu 2 rzutu u chorych w III klasie czynnościowej wg klasyfikacji WHO oraz 1. i 2. rzutu w IV klasie czynnościowej wg klasyfikacji WHO, w ramach istniejącego programu leczenia nadciśnienia płucnego, w ramach wspólnej grupy limitowej z treprostinilem i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Także za zasadne Rada uznała objęcie refundacją leku Evoltra pod warunkiem, że cena leku nie przekroczy aktualnie wyznaczonej wysokości limitu finansowania dla wskazania refundacyjnego.

Za zasadne Rada Przejrzystości uznała objęcie refundacją produktu leczniczego Fostex Nexthaler, stosowanego przy astmie i wydawanie go za odpłatnością 30 procent, pod warunkiem ustalenia takiej ceny leku, aby koszt leczenia z perspektywy wspólnej płatnika i pacjenta był nie większy niż koszt leczenia najtańszym z komparatorów.

Rada Przejrzystości uznała także za zasadne objęcie refundacją leku Lucrin Depot w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli dotyczących nowotworów: złośliwego przestrzeni zaotrzewnowej, złośliwego tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha, złośliwego tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy – w katalogu leków stosowanych w chemioterapii – w leczeniu określonego typu histologicznego MTM zlokalizowanego w brzuchu lub miednicy – agresywnego naczyniakośluzaka oraz mięsaka podścieliskowego macicy oraz leków zawierających substancję czynną temozolomidum.

Za zasadne Rada uznała także objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną carboplatinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C15.1 Piersiowa część przełyku, C15.2 Brzuszna część przełyku, C15.4 Środkowa trzecia część przełyku, C15.5 Dolna część przełyku – w katalogu leków stosowanych w chemioterapii.

Za niezasadne natomiast Rada uznała objęcie refundacją leków: Thromboreductin, stosowanego w chemioterapii, we wskazaniach odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, leku DepoCyte, leku Mitomycin C Kyowa, leków zawierających substancję czynną epirubicini hydrochloridum, leków zawierających substancję czynną idarubicinum, a także leku Velcade i leku Rapamune.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.