Jednocześnie Rada uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Veletri przy leczeniu 2 rzutu u chorych w III klasie czynnościowej wg klasyfikacji WHO oraz 1. i 2. rzutu w IV klasie czynnościowej wg klasyfikacji WHO, w ramach istniejącego programu leczenia nadciśnienia płucnego, w ramach wspólnej grupy limitowej z treprostinilem i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Także za zasadne Rada uznała objęcie refundacją  leku Evoltra pod warunkiem, że cena leku nie przekroczy aktualnie wyznaczonej wysokości limitu finansowania dla wskazania refundacyjnego.

Czytaj: Rada Przejrzystości pozytywnie o lekach na chorobę Alzheimera, białaczkę i nadciśnienie >>>

Za zasadne Przejrzystości uznała objęcie refundacją produktu leczniczego Fostex Nexthaler, stosowanego przy astmie i wydawanie go za odpłatnością 30 procent, pod warunkiem ustalenia takiej ceny leku, aby koszt leczenia z perspektywy wspólnej płatnika i pacjenta był nie większy niż koszt leczenia najtańszym z komparatorów.

Rada Przejrzystości uznała także za zasadne objęcie refundacją leku Lucrin Depot w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli dotyczących nowotworów: złośliwego przestrzeni zaotrzewnowej, złośliwego tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha, złośliwego tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy – w katalogu leków stosowanych w chemioterapii – w leczeniu określonego typu histologicznego MTM zlokalizowanego w brzuchu lub miednicy – agresywnego naczyniakośluzaka oraz mięsaka podścieliskowego macicy oraz leków zawierających substancję czynną temozolomidum. 

Za zasadne Rada uznała także objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną carboplatinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C15.1 Piersiowa część przełyku, C15.2 Brzuszna część przełyku, C15.4 Środkowa trzecia część przełyku, C15.5 Dolna część przełyku – w katalogu leków stosowanych w chemioterapii.

Za niezasadne natomiast Rada uznała objęcie refundacją leków: Thromboreductin, stosowanego w chemioterapii, we wskazaniach odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, leku DepoCyte, leku Mitomycin C Kyowa, leków zawierających substancję czynną epirubicini hydrochloridum, leków zawierających substancję czynną idarubicinum, a także leku Velcade  i leku Rapamune.