Inną substancją może być w tym wypadku sól fizjologiczna. W obu przypadkach konsekwencja tych działań jest duże prawdopodobieństwo niedostatecznej odpowiedzi immunologicznej aż do całkowitego jej braku.

Konsultant krajowy wyjaśnia, że na pytanie, czy organizm posiada odpowiedni poziom przeciwciał , które zapewnią skuteczną ochronę przed zachorowaniem, może odpowiedzieć  wynik badania poziomu przeciwciał  Badanie polega na pobraniu  około 1-1,5 ml krwi do oznaczenia poziomu przeciwciał dla jednego antygenu (tzn. jednej choroby) i wykonaniu określonego testu. Wynik dodatni testu , powyżej wartości określonej jako ochronna, potwierdza skuteczność  szczepionki. Trzeba podkreślić, że dopiero po około 3 tygodniach od szczepienia organizm osiąga właściwy poziom przeciwciał. Oznacza to, że jeżeli badanie zostanie wykonane za wcześnie, to nie wniesie żadnych informacji.

Jak podkreśliła konsultant krajowy w swoim oświadczeniu najważniejszą kwestią w obecnej sytuacji jest zebranie informacji, czy dziecko zostało zaszczepione, przeciw jakim chorobom i iloma dawkami (na podstawie  analizy dostępnych dokumentów – karta szczepień oraz książeczka zdrowia dziecka).
 

Następnie, po konsultacji z lekarzem należy  podjąć decyzję o przeprowadzeniu badania na obecność przeciwciał lub  podaniu określonej szczepionki.