Dawców Przeszczepu minister nazwał bohaterami, a uroczystość – próbą ukazania tego bohaterstwa.
- Nie ma dobrych słów do tego, aby Państwa determinację, odwagę i poświęcenie oddać i wystarczająco podziękować – podkreślił – jest wiele osób, które dzięki Państwu żyją.

Gośćmi honorowymi podczas uroczystości byli: profesor Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, profesor Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Artur Kamiński – dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Łęczycka – koordynator transplantacyjny.

Największym problemem transplantologów i ich podopiecznych jest obecnie zbyt mała – w stosunku do potrzeb – liczba narządów do przeszczepiania.

Minister przypomniał, że w historii polskiej transplantologii jest już ogromna rzesza dawców, ale są też tacy, którzy czekają w kolejkach do przeszczepów.
- To święto dzisiejsze jest też okazją do tego, żeby pokazać, że ci ludzie po prostu nas potrzebują – dodał.

Uroczystości nadania odznaczeń, które odbywają się od 2010 roku, to ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Działania te są prowadzone w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009 – 2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców.

 [-OFERTA_HTML-]
 

Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją przyznawane są dawcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2008 roku w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Druga cześć uroczystości odbędzie się 8 września 2017 roku o godz. 11:00 w Ministerstwie Zdrowia w sali kolumnowej.

Źródło: www.mz.gov.pl