W skład Zespołu zostali powołani:

- prof. dr hab. Roman Kaliszan - jako przewodniczący;

- prof. dr hab. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny;

- prof. dr hab. Krzysztof Filipiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny;

- prof. dr hab. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków;

- prof. nadzw. dr hab. Lucjusz Jakubowski – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”;

- prof. dr hab. Sławomir Majewski – Warszawski Uniwersytet Medyczny;

- prof. dr hab. Stanisław Majewski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

- prof. dr hab. Krzysztof Warzocha – Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;

- prof. dr hab. Marian Zembala – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

- dr hab. Maria Giżewska – Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (D. Urz. MZ poz. 32).

Źródło: www.dziennikmz.mz.gov.pl