Projekt będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jego wartość wynosi 14 823 529,41 zł. Zakończenie przewidziano na IV kwartał 2018 roku.

Rozbudowany oddział kardiologiczny zostanie doposażony o 8 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej, natomiast nowy pododdział będzie miał na wyposażeniu 12 łóżek oraz  4 łóżka IOK. W sumie cały oddział będzie miał 65 łóżek. W ramach doposażenia w sprzęt specjalistyczny dla oddziału kardiologicznego zostanie zakupiony miedzy innymi system do mapowania 3D do ablacji, zestaw do krioablacji, multimonitor dla sali elektroterapii (system rejestracji parametrów elektrofizjologicznych), system do hipotermii, Echokardiograf 3D, zestaw do testów wysiłkowych z ergo spirometrią.

Projekt zakłada doposażenie poradni kardiologicznej między innymi w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt medyczny taki jak zestaw do testów wysiłkowych, EKG, echokardiograf, zestaw Holtera EKG z centralką, rekorderów dla pacjentów.

Oddział wzbogaci się także o nowy angiograf, który zastąpi wysłużone 13-letnie urządzenie. W lokalizacji służącej dotychczas do obsługi starego angiografu, powstanie pracownia do elektrokardiologii, wyposażona w ramię C.

Projekt zakłada także powstanie oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Nowy, 20 łóżkowy oddział zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra zdrowia. Oddział będzie wykorzystywany zarówno przez pacjentów leczonych w przemyskim szpitalu, bezpośrednio po zabiegu oraz pacjentów ze skierowaniami od innych specjalistów.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Do nowego oddziału planowany jest zakup między innymi wielostanowiskowej platformy do rehabilitacji kardiologicznej (bieżnia x1, cykloergometr x6, ergometr z siedziskiem x1), zestawu Holtera EKG z centralką z 4 rekorderami, zestawu do testów wysiłkowych, kinezyterapii - urządzenie umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu.

 

Źródło: www.podkarpackie.pl