Wynika to z treści zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 listopada 2016 roku, zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

1 stycznia 2017 roku wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Osoby dotychczas uprawnione na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po dniu 1 stycznia 2017 roku chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny przekazać do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania.


Źródło: www.nil.org.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>