Podczas posiedzenia komisji, które odbędzie się 22 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00, odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Uzasadnienie przedstawi poseł Marek Gos.

Podczas posiedzenia 23 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00 Komisja rozpatrzy „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012” oraz Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015. Sprawozdania przedstawi Minister Zdrowia.