Celem  projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 130 osób z różnymi rodzajami  i stopniami niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z  niepełnosprawnością ruchową, chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami zespolonymi.

Dzięki realizacji projektu powstała i nadal funkcjonuje po zakończeniu projektu świetlica terapeutyczna dla młodzieży niepełnosprawnej, gdzie oprócz rehabilitacji leczniczej wspomagany jest rozwój psychiczny i społeczny podopiecznych. W ramach projektu „Bliżej marzeń” utworzono również Cafe Galerię Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk”. Galeria jest miejscem, w którym jest promowana i wystawiana sztuka osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje marzenia, zwiększyć poczucie własnej wartości i czuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej marzeń” prowadzi w Opolu niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej. NZOZ prowadzi poradnie specjalistyczne – logopedyczną, neurologiczną, zdrowia psychicznego, stomatologiczną oraz rehabilitacyjną, a także ośrodek wczesnej interwencji i pogotowie terapeutyczne. Oferuje terapię rodzin, pomoc prawną i socjalną. Ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej obejmuje środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej oraz świetlicę terapeutyczną.

Do VII edycji konkursu „Dobre praktyki EFS” zakwalifikowano 83 zgłoszenia. Spośród nich wyłoniono 7 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2013”. Jury konkursu przyznało nagrody trzem projektom oraz cztery wyróżnienia specjalne.
- W tej edycji zwracaliśmy szczególną uwagę na rozwiązania i praktyki w kontekście efektów realizacji projektu i ich trwałości. Ważne było zwłaszcza wykazanie rzeczywistych zmian z punktu widzenia uczestników projektu, przede wszystkim tych z najtrudniejszych grup docelowych – zaznaczyła Anna Mickiewicz, wicedyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju