– Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Cukrzyca typu 2 nie jest już chorobą tylko ludzi starszych, jak do niedawna się o niej mówiło. W ostatnich latach wiek zachorowalności znacznie się obniżył i staje się ona coraz powszechniejsza wśród młodzieży – mówi Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover i pomysłodawca Programu „PoZdro!” – Niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na grożące młodym ludziom poważne konsekwencje nieprawidłowego stylu życia – między innymi wystąpienie cukrzycy, czy chorób sercowo -naczyniowych. Dzięki naszemu Programowi przynajmniej tysiąc dzieci wyjdzie z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne.

Obecnie trwają badania przesiewowe pierwszej edycji Programu „Pozdro!” w Warszawie, a także drugiej edycji w Gdyni, w której biorą udział pierwszoklasiści ze wszystkich gdyńskich gimnazjów. W 2015 roku Program „Pozdro!” obejmie jeszcze dwa miasta w Polsce.

Była to czwarta edycja Plebiscytu Know Health. W skład kapituły konkursu weszli między innymi.: Maciej Sokołowski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, laureat Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2012, Maciej Piróg, lekarz pediatra, specjalista zdrowia publicznego i współautor projektu Samorządowej Opieki Zdrowotnej w Polsce, czy profesor  dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, lekarz, profesor nauk medycznych, WHO Senior Research Fellow – Department of Social Medicine and Clinical Epidemiology, St. Thomas’s Hospital Medical School, London, U.K.

Czytaj: Medicover wdraża program do walki z cukrzycą >>>

Organizatorem Plebiscytu Know Health jest Data Techno Park, instytucja otoczenia biznesu realizująca szereg projektów w sferze innowacji i technologii.

Celem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, na przykład nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia.

Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych, między innymi oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką. 

„PoZdro!” jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

Fundacja Medicover realizuje program „PoZdro!” z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.