Po swoim zaprzysiężeniu 16 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim profesor Zembala powiedział, że zaprasza dziennikarzy co czwartek do podróży po Polsce. Pierwsza wizyta będzie miała miejsce 25 czerwca 2015 roku w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kolejna – 2 lipca 2015 – w Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- Po każdej wizycie nastąpi jej omówienie, wnioski i podsumowania, co można w danej dziedzinie zrobić – mówił nowy minister zdrowia.

Pierwszym zagadnieniem, który chce się zając minister Zembala, będzie dostęp do opieki zdrowotnej dla dzieci oraz bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz jakość świadczeń zdrowotnych w szpitalach. 

Czytaj:  Profesor Marian Zembala nowym ministrem zdrowia >>>

Profesor Zembala zadeklarował, że spotka się ze swoim poprzednikiem – Bartoszem Arłukowiczem. Zadeklarował także, że zajmie się kontraktowaniem, tak aby mogło się odbyć we wrześniu 2015 roku, a także pakietem onkologicznym i wzmocnieniem ratownictwa medycznego i tzw. rejonizacją szpitali.

Powiedział także, że co piątek będzie operował w szpitalu w Zabrzu i nie zaniedba swoich obowiązków lekarskich.

Profesor Marian Zembala, lekarz, kardiochirurg, transplantolog i kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu został nowym ministrem zdrowia 16 czerwca 2015. Zastąpił odwołanego 10 czerwca 2015 ministra Bartosza Arłukowicza.