Nabywanie bez recepty produktów leczniczych z grupy ATC G03A, tj. hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego, ma być możliwe po ukończeniu 15 roku życia. Ministerstwo Zdrowia przekazało w dniu 30 stycznia 2015 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Jak wskazano w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w Polsce średni wiek rozpoczęcia cyklu menstruacyjnego dla dziewcząt wynosi 12,5 lat. Dopełnienie procesu dojrzewania, tj. osiągnięcie wieku rozrodczego przez dziewczęta osiągane jest średnio po ukończeniu 15 roku życia. Stosowanie leków antykoncepcyjnych jest wskazane dla osób w wieku rozrodczym i powinno być uzasadnione wyłącznie względami medycznymi, pod nadzorem lekarza. Ministerstwo Zdrowia uznało więc, iż wydawanie bez recepty produktów leczniczych z grupy ATC G03A powinno zostać ograniczone dla dzieci i młodzieży przed zakończeniem dojrzewania płciowego. Do grupy wskazanych produktów zalicza się między innymi środek antykoncepcyjny ellaOne, wobec którego Komisja Europejska zmieniła kategorię dostępności, poprzez wydanie pozwolenia na jego sprzedaż bez recepty na terenie całej Unii Europejskiej.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.